Ekip çalışması, tabiatta bulunan bütün canlılar, değişik şekillerde, kendi türleri ve diğer türlerle yardımlaşma ve dayanışma içerisindedirler; bir nevi ekip çalışması yaparlar. Bu durum, hem hayvanlar âleminde; hem bitkiler âleminde hem de hayvanlar ve bitkilerin kendi aralarında görülebilir.

İnsan ise yaradılışı gereği böyle bir ekip çalışmasına yatkın, uyumlu ve aynı zamanda mecbur olarak yaratılmıştır. “İnsan, sosyal bir varlıktır. Derken de, kastedilen, diğer insanlarla konuşup anlaşma özelliğidir. Aslında bütün insanlar için olması gereken bu özellik, günümüzde maalesef sadece bazı insanlar için, “Filan insan sosyaldir.” sınırlamasıyla, o insanın diğer insanlarla konuşup anlaşabildiğini ifade etmek için kullanılır.”

Tarih boyunca, insanın tek başına yaşadığı görülmemiştir. Bu durumun İstisnası olmuştur. Robinson Crusoe gibi… Tarihin ilk dönemlerinde bile insanlar bir iş yapacakları zaman, derhal kendi aralarında iş bölümüne gitmişler ve böylece ilk ekip çalışmasını başlatarak, hayatı daha kolay yaşanır hâle getirmeye gayret etmişlerdir. Zaman ilerledikçe, bu çalışma, daha verimli bir duruma getirilmiştir. Bu sahada başarılı olan kişiler, gruplar ve milletler gelişmişlik derecelerinin en üst sıralarına oturmuşlardır.

21 yüzyılda ise, bilim ve teknoloji geliştikçe, insanlar, içinde yaşadığı kâinat hakkında daha ne kadar şey bilmesi gerektiğini düşünür. Bunların sonsuz olduğunu görür ve bütün bunları, sınırlı hayat süresi içinde tek başına gerçekleştiremeyeceği hakikati ile karşı karşıya kalır. O zaman insanlar, ilgi ve çalışma alanlarını daha da daraltarak, sadece o konulara odaklanıp çalışmalarını devam ettirme mecburiyetini hissetmişlerdir.

Durum böyle olunca, gerek araştırma sahalarında, gerekse toplum içinde, parçalardan bütüne ve dolayısıyla optimum neticeye gidebilmek için, bir araya gelip bu parçaları birleştirmek, ama en uygun şekilde birleştirebilmek ve bu beraberliği devam ettirebilmek yönüyle ekip çalışmasının gereği ortaya çıkmaktadır.

Tıpta, Mühendislikte, Sosyal bilimlerde, kalite yönetiminde, Sporda, Müzikte vs. her alanda bir ekip çalışması örneği vardır…

Beşiktaş’ın geçen yıl elde ettiği şampiyonluğu minvalde değerlendirilebilir… Şampiyonlukta pay sahibi olan Mario Gomez takımda sadece bir tuğla hükmündedir.

Erhan Güleryüz Ayna grubuyla, müzik dünyasında var olmuştur…

Dünyanın en görkemli gökdelenleri ‘The City of Capitals, Guangzhou TV Kules, Willis Kulesi, Burj Dubai’ gibi. Sadece bir mimarla var olmamıştır.

Formula 1’de  pilotun tek başına bir kıymeti yoktur; katkı herkesin ortak çabasıyla ortaya çıkar…

Ekip çalışması eski bir gelenek olan “imece” ile karıştırılmamalıdır. İmece usulünde, ihtiyacı olanın işini yapmak için herkesin el birliği yapması kuralı vardır. Ama ekip çalışması imeceden farklıdır. Takım çalışması, farklı bilgi, yetenek ve deneyime sahip insanların bir araya gelmesi ve “akılların buluşmasını” sağlayarak birlikte değer yaratması demektir.

Mademki genel anlamda ekip çalışması içinde olmaya mecburuz, o zaman ekip çalışması için asgarî yapılması gerekenler nelerdir?

Bunlar şu şekilde özetlenebilir:
1- Hemen herkesle iyi geçinme yönünde uyumlu olma mecburiyeti.
2- İlle de ben bilirim düşüncesinde değil, o da bilebilir düşüncesinde olma.
3- İlle de benim dediğim doğrudur düşüncesi değil; karşımızdakinin düşüncesi de doğru olabilir, düşüncesi.
4- Ekip olarak bir işe başlarken her şeyi tartışıp, çıkan ortak görüşe aynen katılarak kendi düşüncesi lehine geriye dönmeme.
5- ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ kaidesini hatırlama.
6- Birlikten kuvvet doğar, düsturuna riayet etme
7- İnsanî bir görev olarak bütün dünyayla entegre olabilme açısından, bütün insanları ekibin diğer elemanları gibi değerlendirerek, herkesi kendi konumunda kabullenip, fizikteki birleşik kaplar ve biyolojideki osmoz kanunlarında olduğu gibi kendinde olandan verme, başkasından da almaya hazır olma.