Takım Ruhu

Yaprağa soruyoruz; kendi kendince tamam mısın, yaprak cevap veriyor; hayır, benim hayatım dallardadır, dala soruyoruz dal diyor ki, hayır benim…

İşletmeler ve Tarih

Tarih ve Yazı Tarih dediğimiz olgu, yazının bulunmasıyla, insanlığın aydınlığa kavuşmasına yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın-uzak tarih itibariyle…

Yeşilçam ve Dünya Sineması!

Yeşilçamda Cüneyt Arkın’ın maceraları bunlarla da sınırlı değil… Şırıngadaki hava boşluğundan düşmanını tanıması, balyozlarla kırılabilecek taşları bir yumrukta yok etmesi.…
  • Kısaca

    Değişim - Dönüşüm Sık sık değişime uğrayan çevre koşullarına uyum sağlamak yönetimin görevidir. Bu görevi ise tekniğiyle, bilgisiyle, becerisiyle donanımlı, değişimlere direnmek yerine onlara uyum sağlayan, insanlar arasında ki ilişkilerde yine bilgisiyle, becerisiyle, karizmasıyla iş görenleri etkileyen, örgütü bir bütün olarak gören karşılaşılan problemleri ekip ruhuyla takım çalışmasıyla bir bütün olarak çözen, geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen ve her şeyden önemlisi aksiyonla beraber fikri yeteneğe sahip yöneticiler yerine getirebilir
  • Yeniden Birgün Facebook