Cinsiyet
Irk
Yaş
Din
Lisan
Gelir parasal
Yeterli beslenebilme
İçilebilir suya erişim
Ev sahipliği
İnternet kullanımı
Telefon kullanımı
Üniversite Mezuniyeti