Kamu ve özel sektörde çalışan birçok insan organizasyonda bir örgüt şeması içerisinde kendisine yer bulabilmektedir. Yönetim için bir kısım kısaslar söz konusudur. Yönetici, örgütün yapısı, teçhizat vb. ler kurumda tek başına yeterli değildir. Yönetim; bunların harmanlanıp insanlığın hizmetine sunulmasıdır. Organizasyon şemasında yönetici tepe noktada yer alarak örgütün sağlıklı çalışmasını organize eden kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yöneticinin özellikleri;

  • Başkalarıyla çalışan ve onlar vasıtasıyla amaca ulaşmaya çalışan kişidir.
  • Yönetici rekabet halinde ki amaçları dengeler.
  • Yönetici aynı zamanda bir politikacıdır.
  • Yönetici kavramsal bir düşünürdür.
  • Yönetici örgütte arabuluculuk görevi yerine getirir.
  • Yönetici her şeyden önce sorumluluk üstlenen kişidir.
  • Yöneticiler bir diplomattır.

Yöneticilerin rolleri içerisinde hesap verme sorumluluğu ve etkili çalışma biçimi de yer almaktadır. Yöneticiler işleri gereği sorumluluk yüklenen kişidir. Örgüt için diğer çalışanların yöneticinin üstlenmiş olduğu bu sorumluluklara bakarak kurum içerisinde kendilerinin bir sorumluluğu olmadığına kanaat getirmemelidirler.

Aksine her çalışan kendi departmanında, kendilerine tevdi edilen işlere karşı sorumludur. Yine çalışanlar ast ve üst yöneticiler gibi hesap verme sorumluluğu olmalıdır. Yöneticileri böyle bir organizasyon da diğer çalışanlardan ayıran temel fark, tepe yönetimin altında çalışan her personelin kendinden sorumlu olması profesyonel veya tepe yöneticilerin ise hem kendilerinden hem de diğer kurum çalışanlarından sorumlu olmasıdır.

Kurumda işleri yaptırma açısından yöneticilerin başkalarına bağımlı olmaları kendileri açısından önemli bir risk oluşturur. İşlerin başarılması için gerekli sorumluluğun kontrolün kendilerinde fakat iş yapma inisiyatifi başkalarında bulunması yöneticileri kuşku ve endişe içinde kalmalarına neden olmaktadır.

Burada şu soruyu sormakta fayda var iş yapma inisiyatifinin başkalarında bulunması yöneticileri kuşku ve endişeye sevk ediyor. Yöneticilerde bulunan bu kuşku ve endişenin minimize edilmesi veya tamamen yok edilmesi için neler yapılmalıdır?