Problemler basit, karmaşık, kısa süreli, uzun süreli, duygusal, bedensel ve ekonomik problemler olarak karşımıza çıkmış olabilir. Bu farklı problem türleri birbiri içerisine karışarak büyük karmaşık problem haline gelir ve kısa sürede halledilemeyecek kadar büyük bir boyut kazanabilirler.

Problemler; Bireysel-organizasyonel problemler, çözümü bilinen-çözümü bilinmeyen problemler ve kurumsal açıdan problemler olmak üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz.

  • Bireysel Problemler; bireyin ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda önüne çıkan her türlü engellerdir. Gündelik yaşamda bireylerin karşılaştıkları farklı durumlar problem olarak algılanabilir. Bireylerin sosyal hayatta mutlu bir yaşam sürmeleri, bu problemlerin kısmen de olsa çözümüne bağlıdır.
  • Organizasyonel Problemler; Bu problem türünde problemin, sistemin yapısından veya kuruluşundan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bir birimde oluşan problemin diğer birimlere etki etmemesi düşünülemez. Çözümü çoğu zaman takım çalışmasını ve uzun bir zamanı gerektirir.
  • Çözümü Bilinen Problemler; Bu tür problemler konuyla alakalı kaynak kitaplara, dergilere, daha önce bu tür problemlerle karşılaşmış bireylere ve konunun uzmanlarına danışılarak çözüme kavuşturulan problemlerdir. Genellikle daha önce karşılaşmış ve çözüme kavuşturulmuştur.
  • Çözümü Bilinmeyen Problemler; İlk defa karşılaşmış ve çözümün başka bir problemi doğurduğu çözüm için herhangi bir yol ve yöntemin bulunmadığı problemlerdir. Bu tür problemlerin çözüme kavuşturulması aşamasında yeni tecrübeler, yine değişik yöntemler denendiğinden ileriki zaman dilimlerinde işletmede nüksedecek bir problemin çözümü için pratik bir bilgi ve deneyime sahip olunabilecektir.
  • Kurumsal Açıdan Problemler; Organizasyonlar ast ve üst sistemlerden oluşan bir bütündür dolayısıyla kurumsal açıdan organizasyon içinde herhangi bir bölümde oluşabilecek bir problem diğer birimleri doğrudan veya dolaylı yollardan etkileyebilir. Oluşabilecek problemlere en kısa zamanda kalıcı ve etkili bir çözüm üretmek günümüzde Toplam Kalite Yönetiminin en başarılı yeteneklerinden biridir.

Organizasyonda olağan veya olağan dışı oluşabilecek problemlere ast-üst yönetimin soğukkanlı, doğru ve hızlı bir şekilde çözümler üretmesi hem çalışanların hem de kendilerinin yaptıkları işten doyumu zirvede yaşamasını sağlamış olurlar. Dolayısıyla çalışanların kendi aralarında veya kurumsal açıdan bu başarısı, kurumların başarısında aktif rol oynar.