Problem sözcüğü “problema” sözcüğünden gelmektedir. Literatürde farklı şekillerde tanımlanan problem sözcüğü yalnızca matematikte alanında ki problemleri ifade etmemektedir.

Problem kavramı;

* Türk Dil Kurumunda teoremler veya kuramlar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele, sıkıntı olarak tanımlanmaktadır.

* Wikipedia da ise birey ve grubun içinde yaşadığı çevreye uyum sağlayamması durumunda ortaya çıkan olumsuzluk ve çatışmalardır.

* Morgan problemi, bireyin bir hedefe ulaşmada engelleme ile karşılaştığı bir çatışma durumu olarak tanımlamaktadır.

* Bingham; problem, bir kişinin istenilen hedefe ulaşmak amacıyla topladığı mevcut güçlerinin karşısına çıkan engellerdir.

Problemler bireyin veya işletmenin varmak istediği hedefe ket vuran engellerin olduğu zaman ortaya çıkar. Önümüze çıkan her engel giderilmek istenen her güçlük bir problemdir. Önümüze çıkan bu engellerin giderilmek istenmesi için bu durumun bireyi rahatsız etmesi veya ortaya çıkan bu güçlüğün sezilmesi gerekir.

Problemler sonucu belli olmayan durumlardır. Problemin; nerde, ne zaman ve ne şekilde çözüleceği bireyin ve işletmenin durumuna göre belirlenir. Dolayısıyla önümüze çıkan bu engel yani problemin araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekebilir.

Problemler insanı rahatsız eden bir durumdur. Bu rahatsızlık veya olumsuz durum kişiden kişiye veya işletmeden işletmeye göre değişebilir. Bir birey veya işletme için söz konusu olan problem başka bir birey veya işletme için problem olmayabilir.

Problemlerin çözümünde ast ve üst ilişkisine dikkat edilmelidir. Problemin çözüm merkezi üst mercidir. İşletmelerde; alt birimlerde oluşabilecek bir problemin ast personellerin kendi aralarında çözümü mümkündür. Ama bu problemin üst yönetim tarafından çözülmesi oluşan problemin ileri ki zamanlarda tekrardan oluşmasını sıfıra indirebilir.

İşletmeler varlıklarını devam ettirdikleri müddetçe küçük büyük birçok problemlerle karşılaşabilirler. İşletmeler bu problemleri zihinsel ve fiziksel olarak çözmeden planlanan hedeflerini gerçekleştiremezler.