Günümüzün çağdaş yönetim modeli olan toplam kalite yöntemi bir takım ilkelere sahiptir. Bir işletme mükemmeli hedefleyip bunu amaç haline getiriyorsa bir kısım ilkelere riayet etmek zorundadır. Bu ilkeler;

 • Müşteri Odaklılık,
 • Sürekli gelişme (Kaizen),
 • Tam katılım,
 • Önce insan anlayışı,
 • Üst Yönetimin liderliği ve sorumluluğudur.

Globalleşen dünya, küresel rekabetin yaşandığı bir bilgi çağı… İşletmeler, toplam kalite yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması için toplam kalite yönetimi ilkelerine göre hareket etmeli ve işletme hedeflerini bu doğrultuda geliştirmelidir.

Toplam kalite yönetiminde beklenen başarının sağlanabilmesi için belirlenen yukarıda ki ilkelere geçmeden önce, toplam kalite yönetiminin başarılı bir şekilde çalışması için gerekli koşulları irdelemenin faydalı olacağı kanaatindeyim.

Kalite Yönetiminin İlkeleri

Kalite Yönetiminin İlkeleri

 • Toplam kalite yönetiminin ilk amacı “kaliteli iş” olmaktadır. Bu amaçla kaliteli iş prensibinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.
 • Toplam kalite yönetiminde sürekli bir eğitimle tüm personelin katılımcılık, motivasyon, yaratıcılık vs. konularında sürekli kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Bu konuda başarılı olabilmek için işletme içerisinde bir güven ortamı oluşturulmalı.
 • Müşteri odaklı bir yaklaşımla personelin yeteneklerinden azami düzeyde yararlanmasını öngörmesidir toplam kalite yönetimi. Bu amaçla işletmede personeller veya departmanlar arası ilişkilerde mükemmeli hedefleyen işletme kültürü oluşturulmalıdır. Toplam kalite yönetimi yakalanacak bu başarının ancak insan faktörüyle olabileceğini kabul eder.
 • Toplam kalite yönetimi, ürün ve hizmet kalitesiyle müşterinin tatmin edilmesini amaçlar. Müşteriyi ve müşteri ihtiyaçlarını anlamak müşteri odaklı bir kalite yönetimi başarısı için önemlidir.
 • Toplam kalite yönetiminde ast, orta ve üst yönetimin birbirleriyle işbirliği içerisinde olmasını hedeflemektedir. Üst yönetim personelin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimine yardımcı olarak bunu bir açıdan giderebilir.
 • Toplam kalitede sistem bir bütün olarak incelenmelidir. Olaylara bütüncül bir nazarla bakmayı hedeflemektedir.

Sistemin yukarıda ki koşulları sağlaması Toplam Kalite Yönetiminde başarılı olmak için önemlidir. Yine sistem bu koşulları sağlamasıyla birlikte yukarıda değinilen ilkelere göre kalite sistemi kurarak çalışması, başarı için gereklidir.