Kalite Yönetim Öncüleri; tarihsel dönemlere bakacak olursak toplam kalite yönetimi, önemli aşamaları aşarak günümüze kadar gelebilmiştir. Yine toplam kalite yönetimi için bu gelişim süreci içerisinde bu konuda öncü olabilecek bilim adamlarının katkısı yadsınamayacak kadar fazladır.

Toplam kalite yönetiminin süreci; Bilimsel yönetim yaklaşımın kurucusu olan Frederick w. Taylor ile başlamıştır. Walter A. Shewhard, W. Edwars Deming, J.M.Juran, Philip B.Crosby ve Armand V. Feigenbaum ile günümüze kadar gelmiştir.

Kısaca inceleyecek olursak

Frederick w. Taylor; Bilimsel yönetim yaklaşımıyla çalışanların, işinin geliştirilmesi için bilginin önemi ve değerini belirterek, yönetimin bilimsel ilkelere göre yapılmasını sağlamıştır.

Walter A. Shewhard; Üretim sırasında işlemlerin kontrol altında tutularak kalitenin artırılabileceğini öne sürmüştür. Yine üretim sürecinde ki değişkenliğin bilimsel olarak kontrol altına tutulmasıyla kaliteli üretimin sağlanabileceğini ispatlamıştır. Ve bu amaçla kalite kontrol grafikleri geliştirmiştir.

Edwars Deming; Shewhard’ın üretim sürecindeki kalite kontrolü çalışmalarından etkilenmiştir. Ve shewhard ‘ın kalitenin sadece mühendisler tarafından ele alındığını ve üst yönetimin kalite çalışmalarına yeteri kadar destek vermediğini tespit etmiştir. Deming’in kalite konusunda temel yaklaşımın konuları şöyledir. Planlama, uygulama, kontrol et ve Önlem al. Bunu kısaca (PUKO) döngüsü şeklinde de tarif edebiliriz.

PUKO döngüsü kaliteyi yükseltmek amacıyla kullanılmaktadır. PUKO döngüsü doğru veriler kullanılarak istatistiksel ölçümlere dayanır. W. Edwars Deming’ in görüş ve prensipleri “14 ilke” ve “7 Ölümcül Hastalık” olarak isimlendirmiştir.

J.M.Juran; Kalite ile ilgili çalışmalarını 3 temel üzerine oturtturmuştur. Kalite hedeflerine ulaşmak için takım çalışmalarına ihtiyaç vardır. Yine juan kaliteyi belirleyen sistem ve insan üzerinde araştırma yapmıştır.

Philip B.Crosby; Kalitenin toplam maliyetleri düşüreceğine inanmaktadır. Crosby “Sıfır Hata” yaklaşımını geliştirerek. sıfır hataya dayalı kalite programının faydalarını ve maliyetlerini açıklamıştır. Crosby kaliteyle alakalalı görüşlerini 4 noktada toplamıştır.

Armand V. Feigenbaum; kaliteyle alakalı çalışmaların takım halinde yapıldığı zaman başarılı olabileceğini söylemiştir. Ve bu amaçla “Kalite Çemberlerinin” oluşmasına katkıda bulunmuştur. Feigenbaum, kalite sorumluluğunun üretim bölümüyle birlikte diğer bölümlerin de işi olduğu düşüncesini yayarak kalite çabalarına çok önemli bir katkıda bulunmuştur.

Yine ürünlerin kötü tasarlanması, yetersiz dağıtılması, yanlış pazarlanması ve müşterinin kullanımına imkân sağlanmaması halinde üretimde kalitenin elde edilemeyeceğini öne sürmüştür.