Problem Kavramı

Problem sözcüğü “problema” sözcüğünden gelmektedir. Literatürde farklı şekillerde tanımlanan problem sözcüğü yalnızca matematikte alanında ki problemleri ifade etmemektedir. Problem kavramı;…

Problem Türleri

Problemler basit, karmaşık, kısa süreli, uzun süreli, duygusal, bedensel ve ekonomik problemler olarak karşımıza çıkmış olabilir. Bu farklı problem türleri…

Yönetici Kavramı

Yönetim kavramı yönetici adını verdiğimiz kişi ve gruplar arasında veya gruplar aracılığı ile yerine getirilen bir süreç olarak kabul edilir.…

Yönetim kavramı

Yönetim kavramının insanlık tarihi kadar eski bir kavram olduğunu insanın doğa güçlerine vahşi hayvanlara ve zorbalara karşı koymak amacıyla kader…

Örgüt Kavramı

Örgüt kavramı Yunancada organon (organ) kelimesinden türetilmiştir. Örgüt; organizasyonda ya da kurumda çalışan fertlerinin bireysel olarak gerçekleştiremeyecekleri amaçlarını başka bireylerle bir…
  • Kısaca

    Değişim - Dönüşüm Sık sık değişime uğrayan çevre koşullarına uyum sağlamak yönetimin görevidir. Bu görevi ise tekniğiyle, bilgisiyle, becerisiyle donanımlı, değişimlere direnmek yerine onlara uyum sağlayan, insanlar arasında ki ilişkilerde yine bilgisiyle, becerisiyle, karizmasıyla iş görenleri etkileyen, örgütü bir bütün olarak gören karşılaşılan problemleri ekip ruhuyla takım çalışmasıyla bir bütün olarak çözen, geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen ve her şeyden önemlisi aksiyonla beraber fikri yeteneğe sahip yöneticiler yerine getirebilir
  • Yeniden Birgün Facebook