Farklı şirketler ve özel üniversitelerde üst düzey yöneticilik yaptım. Toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon ve insan kaynakları üzerine araştırmalar yapmaktayım. Selçuk Üniversitesinde İşletme Masterımı tamamladım şuan doktora hazırlığı yapmaktayım.

ekip-c3a7alc4b1c59fmasc4b11

Ekip çalışması

Tabiatta bulunan bütün canlılar, değişik şekillerde, kendi türleri ve diğer türlerle yardımlaşma ve dayanışma içerisindedirler; bir nevi ekip çalışması yaparlar.…
Problem Kavramı

Problem Kavramı

Problem sözcüğü “problema” sözcüğünden gelmektedir. Literatürde farklı şekillerde tanımlanan problem sözcüğü yalnızca matematikte alanında ki problemleri ifade etmemektedir. Problem kavramı;…
problem türleri yenidenbirguncom

Problem Türleri

Problemler basit, karmaşık, kısa süreli, uzun süreli, duygusal, bedensel ve ekonomik problemler olarak karşımıza çıkmış olabilir. Bu farklı problem türleri…
yönetimi kavramı

Yönetici Kavramı

Yönetim kavramı yönetici adını verdiğimiz kişi ve gruplar arasında veya gruplar aracılığı ile yerine getirilen bir süreç olarak kabul edilir.…
Yönetim Kavramı

Yönetim kavramı

Yönetim kavramının insanlık tarihi kadar eski bir kavram olduğunu insanın doğa güçlerine vahşi hayvanlara ve zorbalara karşı koymak amacıyla kader…
  • Kısaca

    Değişim - Dönüşüm Sık sık değişime uğrayan çevre koşullarına uyum sağlamak yönetimin görevidir. Bu görevi ise tekniğiyle, bilgisiyle, becerisiyle donanımlı, değişimlere direnmek yerine onlara uyum sağlayan, insanlar arasında ki ilişkilerde yine bilgisiyle, becerisiyle, karizmasıyla iş görenleri etkileyen, örgütü bir bütün olarak gören karşılaşılan problemleri ekip ruhuyla takım çalışmasıyla bir bütün olarak çözen, geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen ve her şeyden önemlisi aksiyonla beraber fikri yeteneğe sahip yöneticiler yerine getirebilir
  • Yeniden Birgün Facebook