• ekip-c3a7alc4b1c59fmasc4b11

  Ekip çalışması

  Tabiatta bulunan bütün canlılar, değişik şekillerde, kendi türleri ve diğer türlerle yardımlaşma ve dayanışma içerisindedirler; bir nevi ekip çalışması yaparlar. Bu durum, hem hayvanlar âleminde; hem bitkiler…

 • untitledjkkk

  Kalite Yönetimi Öncüleri

  Tarihsel dönemlere bakacak olursak toplam kalite yönetimi, önemli aşamaları aşarak günümüze kadar gelebilmiştir. Yine toplam kalite yönetimi için bu gelişim süreci içerisinde bu konuda öncü olabilecek bilim…

 • Kaizen

  Kaizen Modeli ve Sürekli İyileştirme

  Yöneticilerin başka bir görevi de toplam kalite yönetimin temel felsefesi olan sürekli iyileştirme (kaizen) dir. Bu ilke geleneksel yönetim anlayışını bir tarafa bırakarak bunların yerine değişime açık…

 • Problem Kavramı

  Problem Kavramı

  Problem sözcüğü “problema” sözcüğünden gelmektedir. Literatürde farklı şekillerde tanımlanan problem sözcüğü yalnızca matematikte alanında ki problemleri ifade etmemektedir. Problem kavramı; * Türk Dil Kurumunda teoremler veya kuramlar…

 • Kalite Yönetiminin İlkeleri

  Kalite Yönetiminin İlkeleri

  Günümüzün çağdaş yönetim modeli olan toplam kalite yöntemi bir takım ilkelere sahiptir. Bir işletme mükemmeli hedefleyip bunu amaç haline getiriyorsa bir kısım ilkelere riayet etmek zorundadır. Bu…

 • problem türleri yenidenbirguncom

  Problem Türleri

  Problemler basit, karmaşık, kısa süreli, uzun süreli, duygusal, bedensel ve ekonomik problemler olarak karşımıza çıkmış olabilir. Bu farklı problem türleri birbiri içerisine karışarak büyük karmaşık problem haline…

 • Birleştiren Liderlik

  Birleştren liderlik: Fazıl Oral

  Birleştiren Liderlik / Unifying Leadership 1963 doğumlu Oral, bir sürü konuyu merak eden, okuyan ve okuduğunu unutmayan, birçok konu arasında anlamlı ve değerli bağlantılar kurabilen, psikolojik, biyolojik…

 • Kısaca

  Değişim - Dönüşüm Sık sık değişime uğrayan çevre koşullarına uyum sağlamak yönetimin görevidir. Bu görevi ise tekniğiyle, bilgisiyle, becerisiyle donanımlı, değişimlere direnmek yerine onlara uyum sağlayan, insanlar arasında ki ilişkilerde yine bilgisiyle, becerisiyle, karizmasıyla iş görenleri etkileyen, örgütü bir bütün olarak gören karşılaşılan problemleri ekip ruhuyla takım çalışmasıyla bir bütün olarak çözen, geleceğe yönelik stratejik kararlar alabilen ve her şeyden önemlisi aksiyonla beraber fikri yeteneğe sahip yöneticiler yerine getirebilir
 • Yeniden Birgün Facebook